Activiteiten

Woensdag 16 maart 2016
Algemene Ledenvergadering VCW met aansluitend
studiemiddag Meerzijdie Partijdigheid
van 14.00 - 20.15 uur
Seats2Meet, Amersfoort
 
Donderdag 28 april 2016
van 09.30 - 16.30 uur
Workshop met Terry Hargrave
Restoration Therapy: hoe mensen helpen af te stappen van hun destructief recht?
TPC te Wilrijk (B)
Meer info: www.lerenoverleven.org

Woensdag 1 juni 2016
Studiemiddag Sectie Therapie VCW
De Kargadoor, Utrecht

vanaf 13.30 uur

Woensdag 5 oktober 2016
Studiemiddag Sectie Therapie VCW
De Kargadoor, Utrecht
vanaf 13.30 uur

Dinsdag 8 november 2016
Jubileumsymposium VCW

Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen

Woensdag 9 november 2016
Studiedag Contextueel Pastoraat met Dr. Catherine Ducommun-Nagy
Bergkerk, Amersfoort