Adverteren in het Vakblad
Het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening verschijnt 4x per jaar in een oplage van 650 exemplaren. Het is mogelijk om in het Vakblad te adverteren. Dit kan eenmalig, maar ook kan er een jaarovereenkomst worden gesloten.

Specificaties en prijzen
Voor specificaties en prijzen verwijzen wij u naar deze bijlage