Woensdag 5 juni 2019
Studiemiddag Sectie Therapie
aanvang 13.30 uur in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht

Woensdag  2 oktober 2019
Studiemiddag Sectie Therapie
aanvang 13.30 uur in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht

Donderdag 14 november 2019
VCW symposium
Cultuur en congrescentrum Antropia, Driebergen
aanvang 09.30 uur