Woensdag 26 september 2018
Extra Algemene Ledenvergadering (ALV)
van 17-20 uur in Seats2Meet Amersfoort Centraal Station

Woensdag 3 oktober 2018
Studiemiddag Sectie Therapie
De Kargadoor, Utrecht
aanvang 13.30 uur

 


Woensdag 7 november 2018
VCW symposium Verlies en Leven
een symposium over verdriet, hoop en veerkracht
Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen
aanvang 09.30
Begin september volgt het definitieve programma
en is inschrijving mogelijk