Bestuur en Statuten

He bestuur van de VCW bestaat uit: 

Cees Tollenaar, voorzitter
Jan Permentier, secretaris
Jan Minnema, penningmeester
Paul Heyndrickx
Jaap van der Meiden

Het bestuur is te bereiken via info@contextueelwerkers.eu

Lees hier de statuten van de VCW.