Volg je een opleiding aan een van de contextuele opleidingsinstituten of heb je deze afgerond? Meld je dan aan als lid van de VCW via het digitale aanmeldingsformulier hierboven, onder 'aanmelden lidmaatschap'.

Lidmaatschapsmogelijkheden
De VCW kent de volgende lidmaatschapsmogelijkheden

  • lid in opleiding: voor studenten die een contextuele opleiding volgen
  • gewoon lidmaatschap: voor diegenen die een contextuele opleiding hebben afgerond

Start en beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tot uiterlijk 1 december schriftelijk of per email worden opgezegd. Bij lid worden later in het jaar, wordt een gedeelte van de contributie in rekening gebracht.
Na 31 december wordt het lidmaatschap automatisch voor een periode van een jaar verlengd.
Voor alle zaken betreffende het lidmaatschap kun je je richten tot het secretariaat van de VCW: info@contextueelwerkers.eu

Leden van de VCW

  • ontvangen 4x per jaar het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening
  • hebben gratis toegang tot de studiemiddag van de VCW in maart
  • kunnen zich met korting inschrijven voor het jaarlijkse symposium in november

Contributie 2019
De contributie voor het jaar 2019 is door de leden vastgesteld op € 180 per jaar en wordt jaarlijks na de ledenvergadering van maart geïnd. Leden in opleiding betalen € 90

Sectie Therapie
Vanaf het 3e jaar van de contextuele opleiding kun je bovendien lid worden van de Sectie Therapie. Het lidmaatschap van de Sectie bedraagt € 40 per jaar en biedt de mogelijkheid om 3x per jaar naar de studiemiddagen te gaan.
Ga voor meer informatie naar de pagina van de Sectie Therapie.

Registratie VCW reg.
Als VCW-lid kun je een registratie-aanvraag indienen om geregistreerd te worden als

  • contextueel hulpverlener VCW reg.
  • contextueel therapeut VCW reg.
  • contextueel leertherapeut VCW reg.
  • contextueel supervisor VCW reg.
  • contextueel leerlingbegeleider VCW reg.

Kijk voor meer informatie en/of download de verschillende reglementen op de pagina VCW reg.