Abonnement
Leden van de Vereniging van Contextueel Werkers ontvangen het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening als onderdeel van hun lidmaatschap. De abonnementsprijs voor niet-leden bedraagt € 45,-- per jaar. Via het digitale formulier in het menu links (aanvraagformulier abonnement) kunt u zich aanmelden.

Beëindigen van het abonnement
Abonnementen op het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening kunnen per email of schriftelijk tot uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar worden opgezegd. Na deze datum wordt het abonnement automatisch voor de periode van een jaar verlengd.

Losse nummers
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 12,50; oudere nummers € 7,50 en kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de VCW:  info@contextueelwerkers.eu

Doelstelling
Het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening is een uitgave van de Vereniging van Contextueel Werkers en verschijnt vier maal per jaar. Het Vakblad levert een bijdrage aan de vergroting van kennis over de ontwikkeling van het contextuele gedachtegoed en informeert leden over zaken betreffende de Vereniging van Contextueel Werkers. De redactie schrijft hiertoe zelf artikelen en benadert leden en niet-leden voor het schrijven van artikelen over specifieke onderwerpen. Daarnaast staat de redactie nadrukkelijk open voor eigen bijdragen van lezers binnen het kader van de doelstelling.
De redactie beoordeelt de kopij op kwaliteit en bijdrage aan de doelstelling van het vakblad. De auteur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de geformuleerde inhoud en visie.

Redactie
Wilma van Klaveren (hoofdredactie)
Carla Droogh
Bart Hendriks
Marion Eikelenboom
Kees Mos

Redactieadres
Postbus 2834
3500 GV Utrecht
vakblad@contextueelwerkers.eu