Auteursinstructie

Kopij kan geleverd worden aan het redactieadres: vakblad@contextueelwerkers.eu.

 • Voor de lengte van artikelen geldt als richtlijn: tot 1800 woorden
 • Verslagen, recensies en mededelingen dienen beperkter van omvang te zijn
 • De redactie streeft ernaar om per uitgave ook een langer, bijvoorbeeld wetenschappelijk artikel, met resultaten van onderzoek op te nemen. Neem contact op met de redactie voor overleg over zo’n langer artikel
 • Kopij wordt per mail aangeleverd in platte tekst (zonder opmaak)
 • Kopij dient voorzien te zijn van een titel en auteursgegevens zoals naam, adres en e-mail en voor het artikel relevante overige gegevens
 • Literatuurverwijzingen volgens bestaande APA-normering. Aanwijzingen vindt u hieronder
 • Correcties in de spelling of grammatica worden zonder nader overleg met de auteur aangebracht. Bij overige wijzigingen wordt contact opgenomen met de auteur


Literatuurverwijzingen voor artikelen in het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening

Artikelen voor het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening dienen voorzien te zijn van literatuurverwijzingen indien gerefereerd wordt aan teksten van andere auteurs. Dat doet recht aan de oorspronkelijke bron, maakt de schrijver navolgbaar in diens betoog en biedt de lezer de mogelijkheid zich verder op het onderwerp te oriënteren.
Voor eenduidigheid van artikelen hanteert de redactie de regels zoals opgesteld door de APA (American Psychological Association).

 1. Bronvermelding vindt verkort plaats in de tekst zelf, terwijl een volledige verwijzing aan het einde van het artikel wordt opgenomen
 2. Letterlijke citaten van een bron worden tussen aanhalingstekens in de tekst opgenomen en altijd direct achter het citaat voorzien van een verwijzing
 3. Tekst die in eigen woorden een bron weergeeft, wordt zonder aanhalingstekens in de tekst opgenomen en aan het einde van de alinea voorzien van een verwijzing.
 4. Bronvermelding in de tekst wordt weergegeven tussen haakjes en vermeldt de volgende zaken:
  auteur(s), jaar van uitgave en pagina. Voorbeeld: "…." (In: Boszormenyi-Nagy en Krasner, 1994, p.171)
 5. Volledige bronvermelding aan het einde van het artikel wordt alfabetisch op auteursnaam weergegeven. Hierbij worden de volgende zaken vermeld: Auteur(s), achternaam en voorletters, jaar van uitgave, titel en ondertitel van de uitgave (schuin gedrukt), plaats van uitgave, uitgeverij. Voorbeeld: Boszormenyi-Nagy, I., en Krasner, B.R. (1994). Tussen geven en nemen. Over contextuele therapie. Haarlem: De Toorts.