Organisatie
De Vereniging van Contextueel Werkers (VCW) is een vereniging voor mensen die werken vanuit de  contextuele  benadering. De VCW is opgericht in 1996 en stelt zich sindsdien ten doel het contextuele denken verder te ontwikkele n, uit te dragen en de kwaliteit van het contextueel werken te bewaken.
Het contextuele gedachtegoed is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut Prof. Dr. Ivan Boszormenyi-Nagy (1920- 2007). Belangrijke drijfveer van deze benadering is de dynamische verbondenheid van een mens met verleden, heden en toekomst. Invloeden en  belangen van voorgaande, huidige en toekomstige generaties, loyaliteiten en de balans tussen geven en ontvangen vormen belangrijke elementen in het contextuele denken en werken. Een meerzijdig partijdige houding is essentieel voor de contextueel werker. De leden van de VCW oefenen hun beroep uit in Nederland of het Nederlandstalig gebied in België.
De VCW is lid van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en van de European Association of Psychotherapy.

Doelstellingen VCW

 • het verspreiden en uitdragen van het contextuele gedachtegoed
 • het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van dit gedachtegoed
 • het stimuleren van ontwikkeling en innovatie


Belang van een beroepsvereniging
Beroepsverenigingen zijn van belang voor het bevorderen van een eigen beroepsidentiteit, het in ere houden van de eigen beroepsethiek en duidelijk maken waar het beroep voor staat en gaat.
De VCW wil als spreekbuis fungeren voor haar leden en stelt zich ten doel het vakgebied van de contextueel werker verder te professionaliseren. Tevens wil de VCW samen met haar leden graag verantwoordelijkheid nemen voor het behoud en het belang van het relationeel- ethisch erfgoed.  Tenslotte ’definieert’ de VCW het contextuele gedachtegoed in de verschillende beroepsgroepen.
Kortom: de VCW participeert, profileert en professionaliseert.

Voor wie is de VCW bedoeld?
De VCW staat open voor mensen die een contextuele opleiding volgen of hebben gevolgd. Onze leden zijn werkzaam in bijvoorbeeld:

 •    maatschappelijk werk
 •    groepswerk
 •    jeugdhulpverlening
 •    gezondheidszorg
 •    pastoraat
 •    mediation
 •    beroepsopleidingen
 •    (speciaal) onderwijs
 •     psychiatrie
 •     advocatuur

   
Voordelen lidmaatschap

 • je wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied
 • met korting naar het jaarlijkse symposium en ruimte voor het ontmoeten van vakgenoten
 • gratis toegang tot de VCW-studiemiddag, die jaarlijks in maart wordt gehouden
 • een abonnement op het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening dat 4 x per jaar verschijnt
 • een gedifferentieerd lidmaatschap met korting op de contributie voor leden in opleiding
 • een stimulans bij de behartiging van beroepsbelangen, zoals het streven naar (wettelijke) erkenning
 • de mogelijkheid om lid te worden van Secties binnen de vereniging (zoals de Sectie Therapie) en het oprichten van secties
 • de mogelijkheid tot (her)registratie als contextueel hulpverlener, contextueel therapeut, contextueel leertherapeut, contextueel supervisor en contextueel leerlingbegeleider en het voeren van de titel VCW reg.
 • advies en ondersteuning ten behoeve van leden en hun bij vragen met betrekking tot het contextuele gedachtegoed
 • de mogelijkheid om in contact te komen met intervisiekringen
 • een klachtenprocedure, met inbegrip van een klachtenfunctionaris en informatiefolder voor cliënten