Kijk hier voor een PDF van het volledige programma

of hier voor een verkorte versie

Programma 7 november 2018

09.00

Registratie en ontvangst

09.30

Opening

09.45

Anders nabij: het belang van het in verbinding blijven na de dood van een kind
An Hooghe

10.40

22e Ammy van Heusdenlezing*
“Geweest zijn is ook een vorm van zijn”. Over leven met de ‘aanwezigheid van de afwezige’
Wilma van Klaveren

11.30

Pauze

12.00

Workshop ronde 1

13.00

Lunchpauze

14.00

Workshopronde 2

15.00

Pauze

15.15

Rouw is integreren van verlies en liefde
Odette de Theije

16.15

Terugblik en afsluiting

16.30

Borrel

* De VCW organiseert ieder jaar de Ammy van Heusdenlezing met de bedoeling mensen aan het woord te laten die op een bijzondere wijze werken met de contextuele benadering. Vanwege de verdienstelijke wijze waarop Ammy van Heusden (1920-1986) het contextuele gedachtegoed in Nederland bekend heeft gemaakt, is haar naam verbonden aan deze jaarlijkse lezing