De Sectie Therapie is een onderdeel van de VCW en heeft als doel het bevorderen van de contextuele (psycho)therapie. Hiertoe worden drie keer per jaar studiemiddagen georganiseerd, die met name gericht zijn op verdieping. Studiemiddagen zijn gratis toegankelijk voor (aspirant)leden van de Sectie. Zie hiernaast onder 'lidmaatschap Sectie Therapie'.

Bestuur Sectie Therapie
Het bestuur van de sectie Therapie bestaat uit:
Bart Hendriks, voorzitter
Gerdien van Zessen, secretaris
Dienke Grootenhuis, lid
Marjolein Lauteslager, lid

Mailadres
sectietherapie@contextueelwerkers.eu