sprekers

Dagvoorzitter Hester Macrander
Hester Macrander is opgeleid als theaterregisseur, theaterdocent en docent Nederlands. Sinds 2015 is ze internationaal gecertificeerd trainer in Geweldloze / Verbindende Communicatie. Alles wat Hester doet is een combinatie van taal en theater, gedrag en communicatie. Hester werkt als dagvoorzitter, cabaretier, columnist, uitvaartspreker en regisseur. Ze geeft vele workshops en trainingen, zowel creatief als zakelijk.

 

Govert van Ginkel
Conflict als hulpbron in de zoektocht naar verbinding 
Mensen hebben in het algemeen een hekel aan conflicten. Zij zullen het dan ook proberen te voorkomen, vermijden, ontlopen, ontkennen of in het uiterste geval het zo kort mogelijk te houden. 
Dit heeft consequenties, want zaken worden daardoor niet besproken en opgeruimd. Het komt dan tussen mensen in te staan en wordt een obstakel voor groei, samenwerking en verbinding.
Kan een conflict ook een hulpbron zijn? Hoe kun je een situatie benutten om verbinding te herstellen, diepgang te creëren en samenwerking te bevorderen?
Samen gaan we aan de slag om dit te verkennen.Govert van Ginkel is trainer en coach Verbindend Communiceren, Effectieve Communicatie, Leiderschap, Mediation & Herstelrecht. Govert helpt mensen uit verschillende culturen bij hun persoonlijke ontwikkeling inzake communicatie en het ontwikkelen van een persoonlijke leiderschapsstijl. Met zijn juridische achtergrond heeft hij veel te maken gehad met conflicten die hem het inzicht hebben gegeven van waaruit hij nu in staat is om mensen verder te helpen.


René Knip
On different sides of a line nobody drew (Leonard Cohen)
Mens-zijn is in-relatie-zijn. Daar zijn contextueel werkers van doordrongen. Maar vervolgens valt het nog helemaal niet mee met die relaties. Op veel plekken waar wij samen leven en werken met anderen levert dit in-relatie-zijn ook conflicten op. Komen we tegenover elkaar te staan, vaak zonder dat we dit willen. On different sides of a line nobody drew, zoals Leonard Cohen schrijft.
Soms zoeken mensen tijdens een conflict hulp bij ons als hulpverleners. Soms komt men jaren later, omdat de sporen van de onenigheid of breuk hen te veel getekend hebben. Wat kunnen we dan eigenlijk als hulpverleners? Biedt het contextuele gedachtegoed met haar ideeën over onrecht, ontschuldiging en verbinding instrumenten om deze cliënten te helpen? En zo ja, hoe goed zijn we eigenlijk in de toepassing daarvan wanneer wij als professionals zelf conflicten hebben?
In deze 21e Ammy van Heusdenlezing neem ik jullie mee op zoektocht. Een tocht met valkuilen en vergezichten. Om met Loesje te spreken: "Ga je mee verdwalen, ik weet de weg".


René Knip is als psycholoog, contextueel therapeut, supervisor en trainer werkzaam in zijn eigen praktijk Verhaal en Context. René is bij de Vereniging van Contextueel Werkers geregistreerd als therapeut, supervisor en leertherapeut VCW.


Arjan Erkel
Jezelf overtreffen
In de zomer van 2002 wordt Arjan Erkel ontvoerd door Tsjetsjeense rebellen in Dagestan en pas na 607 dagen vrijgelaten. Arjan gaat in zijn lezing in op conflict en verbinding tijdens en na zijn ontvoering en de –onvermoede- kracht die hij daarin bij zichzelf ontdekt, terwijl zijn vrijheid en zijn zekerheid hem compleet zijn ontnomen.
Gedurende zijn ontvoering weet hij daardoor zijn vrijheid te vergroten en zijn leven draaglijker te maken. Noodgedwongen gaat hij op zoek naar verbinding met zijn ontvoerders en moet voortdurend op zijn eigen gedrag reflecteren. Hij probeert de regie over het leven te behouden.
Na zijn ontvoering is het natuurlijk ook niet gemakkelijk. Hij moet zichzelf overtreffen om de mindset vast te houden die hem tijdens zijn ontvoering heeft gered.
In die extreme conflictsituatie, opgesloten in een kelder, is verbinding met jezelf en je omgeving noodzaak. Kortom: hoe leef je vanuit persoonlijk leiderschap in plaats van slachtofferschap en hoe ga je om met de bittere noodzaak tot veerkracht en flexibiliteit? Hoe overtref je jezelf?


Arjan Erkel is geboren en getogen in Rotterdam. Getrouwd, vader van 3 dochters. Na zijn studie culturele antropologie komt hij terecht bij Artsen zonder Grenzen, in zijn laatste positie als country manager in Rusland. Daar werd hij ontvoerd en 607 dagen gevangen genomen door gemaskerde rebellen. Tegenwoordig zet hij zich in voor zijn stichting Free a girl, geeft lezingen en workshops over o.a. persoonlijk leiderschap en is auteur van een aantal boeken.