Registratie contextueel therapeut VCW reg.
Heeft u de vervolgopleiding/specialisatie afgerond en kunt u voldoen aan de eisen, zoals gesteld in artikel 5 (theoretische technische kennis algemeen) van onderstaand reglement, dan is het mogelijk een registratie aan te vragen als contextueel therapeut VCW reg.  Zie hiervoor

De kosten voor de aanvraag bedragen € 195,- Een registratie is 5 jaar geldig, hierna dient herregistratie te worden aangevraagd.


Herregistratie contextueel therapeut VCW reg.

De kosten voor herregistratie therapeut bedragen € 125,--. Een herregistratie is wederom 5 jaar geldig.