Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 3, jaargang 24, oktober 2019

 • Auti-communicatie, een brug naar verbinding. Een artikel van Bertine Boogaard, ambulant begeleider van het jonge kind met gedragsproblematiek.
 • In de rubriek 'Onder de Loep' wordt het begrip ergernis tegen het licht gehouden
 • Kees Mos woonde en werkte een aantal maanden op Bonaire en schrijft over dit eiland in contextueel perpectief
 • In 'Op de werkvloer'  vertelt contextueel therapeut Tineke Visser over haar manier van werken in haar zelfstandige praktijk
 • En verder Geno Rhythms, de Therapeut, de boekenrubriek en de activiteitenagenda

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 2, jaargang 24, juni 2019

 • Verhalen zijn dragers van de dialogen, een interview van René Knip en Kees Mos met Wim van Mulligen
 • De relationele ethiek laat zich niet zo maar vangen. Een artikel van Wilma van Klaveren over contextueel werken met duplo
 • Ivo Mijland schrijft kritisch over het belang van Evidence Based werken
 • Ervaringsdeskundigheid bezien vanuit contextueel perspectief,  een reactie op het artikel in Vakblad nr. 1 door Ewout Openneer
 • André Aalbersberg, docent en contextueel leerlingbegeleider bij De Passie in Utrecht, schrijft voor de rubriek Op de Werkvloer

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 1, jaargang 24, maart 2019

 • Mijn moeder komt pas echt van ver. Interview met Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar en van het boekenweek-essay Mijn moeders strijd.
 • Kees Mos in gesprek met Katja Tolstaja over M.M. Bachtin
 • Parentificatie als diagram, een artikel door Albert Duinkerken
 • Ervaringsdeskundigheid, een bijdrage van de derde bron van kennis. Een artikel van Alie Weerman, Kike de Jong e.a.

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 4, jaargang 23, december 2018
Themanummer Verlies en Leven

 • Verbonden over de dood heen. Contextueel therapeut Albert van Dieren onderzocht of de contextuele benadering en de dialogische benadering van rouw elkaar kunnen verrijken in het begeleiden van gezinnen waar een ouder is overleden
 • Een interview met VCW geregistreerd contextueel therapeut, leertherapeut en supervisor Wilma van Klaveren naar aanleiding van haar 22e Ammy van Heusdenlezing
 • Hersenletsel heb je nooit alleen. Een interview met beeldend kunstenaar en docent Petra Boolman
 • Verlies is onrecht, in gesprek met Peter Walhout, maatschappelijk werker, coach, supervisor en rouwtherapeut
 • Alleen muziek kan over de dood praten, een artikel van contextueel en ECP therapeut Bart Hendriks
 • En verder een impressie van het VCW symposium Verlies en Leven van 7 november door Jenny van Bijsterveldt

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 3, jaargang 23, oktober 2018

 • The Bridge Between, een interview met Janet Stauffer naar aanleiding van haar documentaire over "Contextual Therapy and its founder Ivan Boszormenyi-Nagy"
 • Contextueel werken in de huisartsenpraktijk, een interview met 3 huisartsen
 • Contextueel werken met alleenstaanden zonder feitelijk nageslacht: een optie? Een artikel van Nel Kommers
 • In "Op de werkvloer" een ambulant hulpverlener bij Ouderschap Blijft, een hulpverleningsvorm voor gescheiden ouders en hun kinderen
 • In Geno Rhythms het verhaal van André, naast dat van singer-songwriter John Hiatt
   

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 2, jaargang 23, juni 2018

 • Een interview met Esther Cohen, medeauteur van het boekje Rouwlust, over leven na een groot verlies en verlangen naar aanraking en seks in de rouw
 • In De krijgsmacht in contextueel perspectief vertelt krijgsmachtpredikant Ids Smedema over hoe de contextuele benadering in de context van de militaire wereld resoneert
 • Een verslag van de International Conference on Contextual Therapy dat in april in Ede is gehouden
 • In de rubriek Onder de Loep staat seksualiteit centraal. Wat heeft Nagy hierover gezegd en geschreven?
 • In Op de werkvloer een bijdrage van Thea Bombeek, client-centered therapeut en auteur van Hoe overleef ik mijn collega's: tools voor zelfvertrouwen op het werk.

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 1, jaargang 23, maart 2018

 • Het gedachtegoed kan blijven bestaan als het zich ontwikkelt. Een interview met Jaap van der Meiden van het Instituut Contextuele Benadering (ICB) in Ede
 • Culture shock: beleving van landverhuizende ontwikkelingswerkers vanuit contextueel perspectief. Een artikel van Corine Clavero en Martine Noordegraaf
 • Onderschat het niet-pluis-gevoel van een ouder niet! Over het belang van vroegtijdig signaleren van autistische gedragskenmerken, door Ina van Berckelaer-Onnes
 • Een impressie van de studiedag bij het afscheid van de pioniers van Leren over Leven, door Mirjam Bakker
 • In de rubriek Onder de Loep schrijft Kees Mos over twijfel

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 4, jaargang 22, december 2017
Themanummer Conflict en Verbinding

 • De 21e Ammy van Heusdenlezing: een verslag en een interview van Kees Mos met René Knip
 • Conflict en Verbinding - Over de waarde van belangentegenstellingen. Een artikel van Hanneke van Wijgerden-Snoek en de werkgroep Wetenschap & Methodiekontwikkeling
 • Soms beëindig je conflicten alleen maar door geweld. Wilma van Klaveren en Carla Droogh in gesprek met Ids Smedema, predikant-secretaris van de Protestants Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht.
 • Verbinding en Conflict: de afweging van de rechter bij de rechten van het kind. Een artikel door Mr. Cees de Groot, voormalig vice-president en kinderrechter rechtbank Rotterdam.
 • Een impressie van het symposium Conflict en Verbinding van 3 november

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 3, jaargang 22, oktober 2017

 • Geachte Reizigers. Een interview met Mariecke van den Berg over genderidentiteit en 'anders' zijn
 • In Familie... je kunt er niet genoeg van krijgen! neemt Ineke Bannink ons mee op reis door haar familie op een wijze die ze al jaren hanteert voor haar cliënten en hun families
 • In Onder de Loep heeft Kees Mos het over persoonlijke vrijheid
 • De vrijheid in het leven tussen school en gezin staat centraal in de rubriek Op de Werkvloer door Aart van Soest
 • En verder Geno Rhythms en De Therapeut

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 2, jaargang 22, juni 2017

 • Niet hoe je valt is boeiend, maar hoe je weer opstaat. In gesprek met oud-justitiepastor Marianne Thans
 • Vragen staat vrij? Een artikel van Wilma van Klaveren over Sonja Barend en haar boek 'Je ziet mij nooit meer terug'
 • Ewout Openneer en Gert Jan Slump schrijven over Herstelrecht en contextuele hulpverlening
 • In de rubriek Onder de Loep staat 'loyaliteit' centraal
 • In Geno Rhythms het verhaal van Terence en zijn moeder

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 1, jaargang 22, maart 2017

 • Het gebruik van de Relationele Ethiek Schaal binnen de contextuele hulpverlening, een artikel van Joyce Wetzels
 • De meest ideale samenleving is een samenleving die niemand onnodig vernedert. Carla Droogh en Marion Eikelenboom in gesprek met Prof. dr. Gabriël G. Anthonio, voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland, Bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en lector aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden
 • Gekke kinderen zijn anders dan gewoon, een artikel van Ivo Mijland
 • In Op de Werkvloer maken we kennis met Bas van Dijkhuizen, specialistisch ambulant jeugdhulpverlener
 • In de rubriek Onder de Loep gaat Kees Mos in op dilemma's rondom een 'voltooid leven'

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 4, jaargang 21, december 2016
Themanummer Spreken in zilver, dialoog is goud!?

 • Julie Gevaert in gesprek met contextueel therapeut Jan Hoet
 • De driehoek als metafoor voor menselijke relaties. Een artikel van orthopedagoog Chiel Egberts
 • In De praatstok: dirigeerstok in het concert van de dialoog neemt Jan Ruigrok ons mee naar de wereld van de school
 • Vanuit de pastorale hoek een essay van Nel van Doorn met de vraag of 'Spreken is zilver, dialoog is goud' wel klopt
 • Een verslag van het VCW symposium Show your Colours van 8 november 2016

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 3, jaargang 21, oktober 2016

 • Lesbos een jaar later. Na de vluchtelingencrisis, een eiland in nood, een artikel van Wilma van Klaveren.
 • Geven vergeet je niet. Hoe dementie ook nieuwe kansen voor verbinding geeft, door Jacoba Huizenga
 • De nieuwe rubriek 'Onder de loep' op initiatief van Kees Mos, over hoe nieuwe inzichten in het contextuele gedachtegoed zich verhouden tot de basis
 • Een verslag over Geen Paniek, psychiatrisch cabaret met Bram Bakker en Marjolijn van Kooten en een interview met Bram Bakker door Marjolein Eikelenboom
 • Op de werkvloer bij justitiepredikant Sietse Visser

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 2, jaargang 21, juni 2016

 • Columns van Paul Heyndrickx en Werner van de Wouw over meerzijdige partijdigheid
 • 'Op de werkvloer' door orthopedagoog, GZ-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog Lea Rubens
 • Een artkel over veeleisende ouders door Ivo Mijland

Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 1, jaargang 21, maart 2016

 • De therapeutische relatie als hulpbron op weg naar verbinding, een artikel van Ilse Siebesma
 • Een interview met therapeut, opleider en supervisor Ineke Bannink
 • Polyamorie- door Wim Noorlander overdacht vanuit meerdere invalshoeken
 • Op de werkvloer door Wilma Daniëls, gedragstrainer en vertrouwenspersoon op basisscholen
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 4, jaargang 20, december 2015
Themanummer FAMILIE IN DE SAMENLEVING
 • Familie. En de Kinderen dan? Een artikel van Bart Hendriks
 • Het samenleven in vrede begint bij jezelf. In gesprek met Nadia Dahri, islamitisch geestelijk verzorger en          onlangs afgestudeerd aan de Master Contextuele Hulpverlening in Ede
 • Opvoeden is frictie. Een interview met hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht, MIcha de Winter
 • Vreemdelingen. Overwegingen bij een vluchtelingencrisis door Wilma van Klaveren
 • Overspoeld door een idee. Interview van Julie Gevaert met antropologe Lotte Pelckmans over de achtergronden van migratie.
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 3, jaargang 20, oktober 2015
 • Iets moet geleden hebben voordat je de schoonheid ervan kunt zien, een interview van Janneke van Beek en Kees Verduijn met kunstenaar Victor Sonna
 • Een artikel over Polyamorie door Anneke Blaauwendraad en het verhaal van Peter hierover
 • Twaalf contextuele methodieken. Wilma van Klaveren las dit nieuwe boek an Ard Nieuwenbroek
 • Op de Werkvloer, door Ivo Mijland
 Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 2, jaargang 20, juni 2015
 • Over dialoog volgens Buber. Kees Bregman ontleedt het boek Ik en Jij van Buber
 • Mirjam Diatlowicki interviewt neuroloog-psychiater Charles Njiokiktijien over de betekenis van taal en taalproblemen, zowel gezien vanuit het gezin van herkomst als vanuit de cultuur
 • Drinken als hechtingsstrategie. Een artikel van Albert Duinkerken
 • Op de Werkvloer door klassiek homeopaat  Margie van Mierlo Theunissen
Inhoud Vakblad voor Contetuele Hulpverlening nr. 1, jaargang 20, maart 2015
 • Deeping Dialogue in Contextual Work, een interview met Peter Goldenthal en Barbara Krasner door Bart Hendriks
 • Fundament van de mantelzorg; onmoeting en emoties. Een artikel van dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer
 • Al is het leven kwetsbaar. Brigitte Fermont in gesprek met Albert Duinkerken over zijn boek Glimmend rood, als pas gestifte lippen
 • Op de werkvloer door Els Bijman
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 4, jaargang 19, december 2014
Themanummer HULPRONNEN
 • Hulpbronnen - van resterend naar renderend vertrouwen, een artikel van Wilma van Klaveren
 • Een interview van Julie Gevaert en Carla Droogh met Gerdy Rooijakkers-Segers
 • Gezonde hulpbronnen op vier gebieden. Een artikel over hulpbronnen vanuit een andere invalshoek door Nancy Kersch
 • Janneke van Beek en Kees Verduijn interviewden dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer, opvoedingsfilosoof en lector Mantelzorg aan de Haagse Hogeschool
 • Misschien is mijn fiets wel mijn beste hulpbron. Een andere kijk op relationele hulpbronnen en een pleidooi voor gebruik van niet-relationele hulpbronnen in de therapiepraktijk door René Knip
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 3, jaargang 19, oktober 2014
 • Deel 2 van de tweeluik over Contextuele therapie en Levensbeschouwing, door Hanneke Meulink-Korf en Wim Noorlander
 • Vergeving is zoeter dan wraak, een interview met Zahed Nurin, schrijver van het boek Bitterzoete thee
 • Is het hemd nader dan de rok? Een artikel van Wilma van Klaveren over vriendschap en verwantschap
 • Gekke kinderen in de klas? Een artikel over 'passend onderwijs' door Ivo Mijland
 • Op de Werkvloer door Sanne Roks
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 2, jaargang 19, juni 2014
 • Een interview met Jessica Meyer, schrijfster van het boek Een blik Jodenkoeken
 • Een artikel over faalangst door Julie Gevaert, zelfstandig gezinsbegeleider in Vlaanderen en redactielid
 • Vrijuit spreken vanuit een veelzijdig perspectief, interview met schrijfster Judith Koelemeijer
 • Een verslag van het VCW symposium Hulpbronnen door studenten MWD aan de Christelijke Hogeschool Ede
 • Op de Werkvloer door Henk Snellen, ambulant hulpverlener
 Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 1, jaargang 19, maart 2014
 • Intensieve zorg, ouderschap in context van het Sophia Kinderziekenhuis, door Bob de Raadt en Daniël Stuit
 • Levensbeschouwing en religie in contextuele hulpverlening, een voorzet door Hanneke Meulink Korf en Wim Noorlander
 • Op de kleintjes letten, een contextuele kijk op de begeleiding van een ouder met kanker, door Yvonne de Rooij
 • Op de werkvloer, een kijkje in de praktijk voor contextuele hulpverlening van Wilmie Braakman
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 4, jaargang 18, december 2013
Themanummer HECHTING EN LOYALITEIT
 • Een ontmoeting met Coos Thomas, pleegzorgwerker en pleegmoeder
 • (H)echt loyaal. Hoe hechting niet zonder loyaliteit kan, een artikel van Marnix van Bruggen
 • Een artikel over de relatie tussen moeder en (adoptie)kind, door Anneke Vinke
 • Vaders worden geacht te gaan moederen maar kinderen hebben genoeg aan één moeder, in gesprek met Glenn Helberg
 • Veranderingen: loslaten, rouwen, eren en opnieuw hechten, door Esther Cohen
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 3, jaargang 18, oktober 2013
 • Tussen goed en fout, in gesprek met Ebbe Rost van Tonningen
 • Intergenerationeel werken binnen de gezinsvoogdij, een artikel van Betty Wolters, werkzaam als jeugdhulpverlener en gezinsbegeleider
 • Puzzelstukken, een artikel van Albert Duinkerken over verschillende aspecten in de hulpverlening
 • In Contextueel en Visueel schrijft Annette Kurpershoek over haar onderzoek naar het werken met poppetjes en andere materialen
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 2, jaargang 18, juni 2013
 • Trauma's van ouders hebben invloed op de onwikkeling van hun jonge kinderen, een interview met klinisch psycholoog en jurist Elisa van Ee door Tineke Wesdijk-Visser
 • Gescheiden ouders en hun kinderen: te veel gevraagd van de jeugdzorg? Een artikel van René Knip
 • De 'evidence' van onderzoek. Over het nut en plezier van praktijkgericht onderzoek binnen de contextuele hulpverlening. Een artikel van Kees Verduijn
 • In Op de Werkvloer schrijft Veerle Van Tuyne ove haar werk als gezinsbegeleidster binnen een dagcentrum voor meervoudig gehandicapten
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 1, jaargang 18, maart 2013
 • Interview met Henk Vrielink, die op 13 maart de 17e Ammy van Heusdenlezing uitsprak
 • Wonen. Het belang van een eigen plek, door Patrick Janssen geschreven vanuit een filosofisch kader
 • Pubergedrag: hoe regel- en normoverschrijdend gedrag bij pubers een zorgende parentificatie kan verbergen door Els Seynave
 • In Op de Werkvloer schetst psycholoog Anja Terlouw een beeld van haar (contextuele) werkzaamheden in Oeganda
 • Gebroken Tak, een kort verhaal van Anneke Boersma
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 4, jaargang 17, december 2012
Themanummer FAMILIEGEHEIMEN
 • Een tweeluik over spreken en zwijgen bij familiegeheimen. Vrijheid-winnend spreken door Wilma van Klaveren en Met recht en reden zwijgen door Hanneke Meulink-Korf
 • Familiegeheimen en de kunst van verbinding, een interview met Rosemary Souren-Janssen, maker van het kunstwerk Roots
 • Het derde en laatste deel van The context of growth door Bart Hendriks en therapeute Janet Hibbs PhD
 • Geheimhouding voedt geweld, een artikel over geweldloos verzet en de noodzaak om het geheim te doorbreken door Ineke Bannink, Mirjam Diatlowicki, Leen Hermkens en Jan Hoet
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 3, jaargang 17, oktober 2012
 • Ik zie overal samenhang en heb een enorme hokjesgeest, een interview met Yvonne Kroonenberg
 • Het tweede deel van The context of growth door Bart Hendriks en therapeute Janet Hibbs PhD
 • Help, een beest onder mijn bed, een artikel over de verpersoonlijking van angsten, door Albert Duinkerken
 • De allerlaatste Dochter van...
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 2, jaargang 17, juni 2012
 • De vereniging als bron, een interview met Janneke van Beek,  5 jaar voorzitter van de VCW voorzitter is geweest
 • De relationele ethiek laat zich niet zo maar vangen, een artikel van Wilma van Klaveren over werken met duplo
 • The context of growth over de invloed van de digitale wereld op ons leven, door Bart Hendriks Janet Hibbs
 • Als je aan het overleven bent, verslag van een studiedag door Katinka Terpstra
 • Een interview met Dick Swaab, arts, neurobioloog en hoogleraar neurologie aan de Universiteit van Amsterdam
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 1, jaargang 17, maart 2012
 • "Oprotten!" Verslag van het congres ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de VCW
 • You can be heard in many ways, interview met professor Jaakko Seikkula
 • Hoe de contextuele aanpak wordt toegepast in een Zuid Afrikaans opvanghuis, door Eline de Nood
 • Hechting, door Albert Duinkerken
 • Enige kinderen als mantelzorgers en de balans van geven en nemen, door Inge Claesen
 • Een vertelling van Simon Buschman
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 4, jaargang 16, december 2011
Themanummer ONRECHT
 • Onschuld bestaat niet. Waarom wij moeten reageren om oprecht. Een essay door filosofe Mei Ling Liem
 • Interview met gevangenispredikant Arjan Noordhoek
 • Weggejorist! Een artikel van Ivo Mijland
 • Als het lot je een kind met een aangeboren beperking geeft. Caroline Steman schrijft over het hoe het toedelend lot tot een stapeling van onrecht kan leiden in gezinnen met een kind met beperkingen
 • Ik denk wel eens dat hij ervoor gezorgd heeft dat het voor mij beter werd. Onrecht na zelfdoding, een interview met nabestaanden
 • Kwetsbaarheid van de hulpverlener. Ervaren van onrecht in het werken met meervoudig gekwetste mensen, door Paul Heyndrickx
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 3, jaargang 16, november 2011
 • Oprotten! Samenleven in een tijd van onbehagen, een artikel van Gerard Sipkema over het onbehagen in de samenleving en over het vertrouwen dat het beter kan gaan
 • Contextual Family Therapy and Intimate Partner Violence, door Kate Adkins
 • Het is een kindje dat bij ons is komen logeren en dan moet je er ook goed voor zorgen, een interview met Akbar Barani en Frans van Beuningen, kernopleiders van de Voortgezette Opleiding Jeugd, Gezin & Context in Amsterdam
 • Domeinen van begeleiding bij de opleiding tot contextueel hulpverlener en therapeut, door Paul Huisman
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 2, jaargang 16,  juni 2011
 • Grandparents are a very important resource, in gesprek met Haim Omer
 • Verbindingen smeden, over Emotionally Focused Therapy
 • Bij de dood van een cliënt, balanceren tussen afstand en nabijheid
 • Resultaten van het onder onze lezers gehouden lezersonderzoek
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 1, jaargang 16, maart 2011
 • De nieuwe rubriek "Op de werkvloer"
 • Ik ben Amsterdammer en ik heb het goed, een interview met de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher
 • Asperger in relatie: gevangen in feiten of verbonden in vrijheid? Een onderzoek naar relaties waarin de mannelijke partner het syndroom van Asperger heeft
 • Een artikel over de installatie van het Lectoraat Jeugd en Gezin aan de Academie voor SocialeStudies van de Christelijke Hogeschool in Ede
 • Een onbeheersbare boom, over de terugkerende partronen bij de behandeling van verslavingen.
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nr. 4,  jaargang 15, december 2010
Themanummer JEUGD
 • Therapie. Een kritisch artikel over kindertherapie, stickertjes, etiketten, diagnoses en de zin en onzin daarvan, door Lea Rubens en Bart Hendriks
 • Een interview met Sascha Baggerman, gedeputeerde voor Jeugdzorg, Cultuur en Volkshuisvesting voor de provincie Noord Holland
 • Zorg voor de toekomst. Jeugd in de jeugdzorg. Een artikel van Rikie van Hussel over jeugd in de jeugdzorg, over uithuisplaatsing en tegelijk over toekomst
 • Het wordt weer tijd voor een mooie blunder. In gesprek met Jan Ruigrok
 • Ruimte scheppen voor levensvragen en spirituele groei. Pastoraat in een justitiële inrichting, door Anne-Mie Jonckheere
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlenng nummer 3, jaargang 15, oktober 2010
 • Alleen als je tegen je verlies kunt. Over het op jonge leeftijd geconfronteerd worden met het overlijden van een ouder, door Hellen Tonglet
 • Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart. Een verslag van de presentatie van Greteke de Vries' biografie van Aat van Rhijn
 • Een gesprek met Froukje Heynink, strafrechter en voormalig kinderrechter
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nummer 2, jaargang 15, juni 2010
 • Ik wil naar mijn kinderen toe, kortdurende interventie na een psychotrauma, door Brigitte Fermont
 • Pappa's heit syn leave famke. Jitty Eenhuizen, opgeleid tot contextueel pastor en contextueel hulpverlener laat zien welke processen de contextuele vorming bij haar in gang zetten
 • Een dubbelinterview met de 2 sprekers van het VCW-symposium van 17 maart j.l.:  Marc Colpaert en Leen Hermkens
 • In De Zoon van...het verhaal van Kamara Makama, geboren en opgegroeid in een dorpje in Noord-Ghana
 • Afscheid nemen doe je samen, een contextueel perspectief op omgaan met stervenden, door Kees Bregman
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nummer 1, jaargang 15, maart 2010
 • Over leven, vanaf het prille begin, een ontmoeting met neonataloge Prof.Dr. Janna Koppe
 • Kijk altijd achterom, een artikel van Albert Duinkerken over contextuele gezinsdrama's die wij dagelijks via de televisie krijgen voorgeschoteld
 • In Boven open water gaat Jan Ruigrok in op pestgedrag op school
Inhoud Vakblad voor Contextuele Hulpverlening nummer 4, jaargang 14, december 2009
Themanummer TWEEDUIZENDNEGEN
 • De legitimering van het onfatsoen, over het fenomeen van de reaguurder, door René Knip
 • In Schade en schatten in tijden van economische crisis beschrijft Lea Rubens de ingrijpende gevolgen van ontslag en werkeloosheid voor gezinnen en families
 • Humanity is responsibility door Bart Hendriks, waarin hij signaleert dat het begrip verantwoordelijkheid aan inflatie onderhevig is
 • In Gij zult communiceren gaat Mirjam Diatlowicki in op de behoefte van mensen om altijd maar bereikbaar te zijn.