Registratie VCW reg.
De VCW kent voor haar leden de volgende registraties:

 • Contextueel Hulpverlener VCW reg.
 • Contextueel Therapeut VCW reg.
 • Contextueel Supervisor VCW reg.
 • Contextueel Leertherapeut VCW reg.
 • Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg.

Registratiekamer
De Registratiekamer beoordeelt de aanvragen en adviseert hierover het bestuur. De Registratiekamer komt 3x per jaar bij elkaar en bestaat uit de volgende personen:

 • Wim Noorlander, voorzitter
 • Annelies Onderwaater
 • Wilma van Klaveren
 • Gerdy Rooijakkers-Segers
 • Jaap van der Meiden
 • Ineke Bannink
   
vergaderingen registratiekamer aanvraag ontvangen voor
27 maart 2019 4 maart 2019


Aanvragen registratie
Formulieren voor een registratie-aanvraag kunt u op de pagina's hiernaast vinden en downloaden. De formulieren dienen handmatig te worden ingevuld en worden voorzien van de benodigde bijlagen. De aanvraag dient in 6-voud gestuurd te worden naar het secretariaat van de VCW, Postbus 2834, 3500 GV te Utrecht. Gelijktijdig met de aanvraag maakt u het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL17 TRIO 0254 6808 95 ten name van de VCW te Utrecht.
Stuur uw aanvraag niet aangetekend naar de postbus! Indien u de aanvraag aangetekend wil verzenden, neem dan per email contact op met de VCW voor de juiste adressering.