WORKSHOP A

Migratiepijn, verlies en rouw in families met een migratiegeschiedenis - Jamal El Boujddaini
In deze workshop krijgen hulpverleners de nodige inzichten en tools om cliënten met een etnisch-culturele minderheden-achtergrond beter te begrijpen. Thema’s zoals migratie(pijn), religie, diverse referentiekaders en opvoedingsmodellen vormen de rode draad van deze onderdompeling in divers-sensitieve hulp. Er is bijzondere aandacht voor de verlieservaring en de rouw die gekoppeld is aan migratie, over de generaties heen. Maar ook voor mogelijke hulpbronnen.

Jamal El Boujddaini, bachelor in de Gezinswetenschappen en Contextueel Counselor, werkt meer dan 25 jaar  binnen het jeugdwelzijnswerk. Zijn specialismen zijn het werken met gezinnen  met migratie- en/of moslim achtergrond; divers-sensitieve hulpverlening, procesbegeleiding oudergroepen; opvoedingsthema’s en radicalisering en het begeleiden van jongeren en hun context in een proces van radicalisering. 


WORKSHOP B
Techniek van het wapenschild - Luc Claes

Door plotse, ingrijpende gebeurtenissen of sluimerende moeilijke thema’s raakt een gezin soms uit balans. Soms raken familieleden hun houvast kwijt. Het lijkt alsof de grond onder hun voeten verdwijnt en iedereen een ‘andere taal’ spreekt. De techniek van het wapenschild kan helpend zijn om op zoek te gaan naar hoe weer houvast en herkenning gevonden kunnen worden en verbinding gemaakt kan worden, zodat ieder op een gepaste manier met zijn rouw kan omgaan en rouwreacties beter begrepen worden.
Luc Claes is kinder- jongeren- en gezinstherapeut. Luc heeft meer dan 20 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening. Hij heeft een grote affiniteit in het werken met kinderen en jongeren met een mentale beperking. Luc is tevens bestuurder van Leren over Leven, leerschool voor contextuele hulpverlening.
 

WORKSHOP C
Rouwlust - Esther Cohen

De eerste maanden en jaren na de dood van mijn man ademende ik rouw. Ik was niet in de rouw. Ik was rouw.  Ik was bezet. In mij ging het er 24/7 over en op een ochtend diende het zich aan. Zin.
Aanraken. Strelen. Zoenen. Seks. Intimiteit. Lust. Gemis van al dat! 
Gemis gaat hand in hand met verlangen. Rouwen is een eenzaam pad 
Als het helpend is om gehoord, gezien en erkend te worden dan helpen taboes niet. 
Let’s talk about Sex!

Esther Cohen, in Wenen geboren, in Nederland getogen is gecertificeerd Transactioneel Analist-coaching & counseling en rouwtherapeut. Zij richt zich, in haar eigen bureau op persoonlijke coaching, team coaching en coaching bij verlies. In 2017 bracht zij het boekje RouwLust uit. Geschreven door, voor weduwen.


WORKSHOP D
Werken in een gezin waar een ouder is overleden - Albert van Dieren

Hoe kun je gezinnen begeleiden vanuit de contextuele en vanuit de dialogische benadering als een ouder is overleden?In het onderzoek naar het begeleiden van jonge gezinnen waar een ouder is overleden, heeft Albert van Dieren therapeuten uit beide stromingen gevraagd hoe zij de begeleiding vormgeven. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar waar beide benaderingen van elkaar verschillen en hoe zij elkaar kunnen verrijken. Wat betekent dit om ruimte te maken voor een onderlinge dialoog en het vormgeven van een ‘continuing bond’ met de overledene?
Albert van Dieren MCH, Contextueel therapeut VCW, is als docent, supervisor en onderzoeker betrokken bij het Instituut Contextuele Benadering te Ede. Daarnaast heeft hij een praktijk voor contextuele (leer)therapie en supervisie.

Kijk hier voor de presentatie van Albert van Dieren op 7 november.
En lees hier zijn onderzoek "Verbonden, over het verlies heen".


WORKSHOP E
Napraten met de spreker – Wilma van Klaveren

Heb jij dat ook, dat je na afloop van een lezing denkt: daar zou ik wel eens met de spreker en een paar anderen over door willen praten? Op dat punt heb ik nog wel een vraag! Daar kijk ik heel anders tegenaan! En wat vindt de spreker dan van …? Wie citeerde zij daar nou precies? Weet iemand een goed boek of een film dat daar ook over gaat? Dan is dit de workshop voor jou! Verwacht geen lezing deel twee en geen creatieve opdrachten. We gaan zitten met de benen op tafel, praten na en kijken wat er komt. Zeker dus ook waar jij mee komt! Maximaal 10 deelnemers.
Wilma van Klaveren spreekt op dit symposium de 22e Ammy van Heusdenlezing uit.


WORKSHOP F

Chronisch ziek zijn doet chronisch rouwen - Karen Verstraeten

De workshop geeft een zicht op wat er gebeurt bij mensen die chronisch ziek worden en biedt handvatten om in te schatten hoe de cliënt en zijn omgeving dit beleven, erom rouwen en zoeken naar een gepaster evenwicht. Niet één keer, maar steeds opnieuw, bij elke beperking die zich aandient. Ze worden ‘rouwdeskundig’. Er wordt, aan de hand van een casus, interactief stil gestaan bij wat je rol als hulpverlener/therapeut kan zijn in dit proces
Karen Verstraeten is contextueel psychotherapeute en rouwtherapeute. Zij  is verbonden aan verschillende groepspraktijken. Ze geeft supervisie en vorming aan patiënten, hulpverleners en therapeuten over omgaan met chronisch ziek zijn. Karen heeft verschillende publicaties op haar naam