workshops


WORKSHOP A
Anders kijken naar conflicten – Mintje Groot Nibbelink

Mensen geven betekenis aan gebeurtenissen in hun leven.Tijdens conflicten groeien negatieve betekenissen en staat het positieve (dat er in de kiem altijd nog zijn) onder druk. Vertrouwen en begrip verminderen, negatieve beelden groeien. Deze workshop neemt je in vogelvlucht mee naar een vernieuwende manier van kijken naar conflicten.

Mintje Groot Nibbelink heeft gewerkt als uitvoerende en leidinggevende bij de Kinderbescherming en Jeugdzorg. Sinds 2014 heeft ze een eigen praktijk voor mediation, training en teamontwikkeling. Als het  “schuurt” in het contact tussen mensen, gaat haar hart sneller kloppen. Inspiratiebronnen: narratieve mediation, verbindend communiceren, Deep Democracy en EFT.
 

WORKSHOP B
Verbonden vanwege de kinderen – Carla den Hartog

Als ouders gaan scheiden is dit zwaar voor de kinderen, zeker als ouders met elkaar blijven strijden.

Zo’n conflictueuze echtscheiding maakt  je als hulpverlener soms machteloos. Wat kan je bijvoorbeeld doen als een ouder boos blijft op de ander vanwege de scheiding? Hoe  werken vanuit de context  dan behulpzaam is, staat centraal in deze workshop.

Carla den Hartog is geregistreerd hulpverlener VCW en psychosociaal therapeut (LVPW). Zij werkt met ouders en kinderen in vastgelopen echtscheidingssituaties, bij Ouderschap Blijft van de Stichting Jeugdformaat. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor contextuele hulpverlening. Eerder was zij werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming.
 

WORKSHOP C
Een Taal Erbij®: De schade overzien – Anouk Diekmann

De methodiek Een Taal Erbij is voor een groot deel gevormd in de context van ramp- en conflictgebieden. Door de beleving van cliënten letterlijk op tafel te zetten met poppetjes en ander materiaal ontstond ruimte voor verbondenheid. In deze workshop wordt middels voorbeelden uitgelegd hoe je met Een Taal Erbij persoonlijke schades en schatten kan visualiseren. Samen de schade overzien biedt de cliënt controle en ruimte voor verbinding. Inbreng vanuit de groep is mogelijk.

Anouk Diekmann studeerde Klinische Psychologie aan de UvA en werkte als psycholoog zowel met kinderen als volwassenen. Bij praktijk en trainingscentrum de Kontekst rolde ze ‘het familiebedrijf’ in en geeft ze training in Een Taal Erbij®.
 

WORKSHOP D
Zorg dragen voor alle betrokkenen - Gert Jan Slump en Ewout Openneer

Theorie en praktijk van het Herstelrecht van Howard Zehr en de contextuele benadering: een vruchtbaar huwelijk?
Misdaad wordt door Zehr beschouwd als een symptoom van een netwerk dat uit balans is. Rechtvaardigheid wordt niet bereikt door straf, maar door daders, slachtoffers en gemeenschap op elkaar te betrekken om zaken zo goed als mogelijk is recht te zetten. Hoe kun je praktisch aan de slag met Herstelrecht (Restorative Justice)? Denk ook aan buurtbemiddeling en familieconflicten.

Ewout Openneer, master contextuele hulpverlening, is werkzaam voor het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Gert Jan Slump is onafhankelijk criminoloog, expert herstelrecht en herstelgericht werken en mede-oprichter van Stichting Restorative Justice in Nederland. Hij is als projectleider verbonden aan jongerenrechtbanken.nl en mede-initiatiefnemer van samenlevingsproces.com.
 

WORKSHOP E
Napraten met de spreker – René Knip

Heb jij dat ook, dat je na afloop van een lezing denkt: daar zou ik wel eens met de spreker en een paar anderen over door willen praten? Op dat punt heb ik nog wel een vraag! Daar kijk ik heel anders tegenaan! En wat vindt de spreker dan van …? Wie citeerde hij daar nou precies? Weet iemand een goed boek of een film dat daar ook over gaat? Dan is dit de workshop voor jou!
Verwacht geen lezing deel twee en geen creatieve opdrachten. We gaan zitten met de benen op tafel, praten na en kijken wat er komt. Zeker dus ook waar jij mee komt! Maximaal 10 deelnemers.

René Knip spreekt op dit symposium de 21e Ammy van Heusdenlezing uit.
 

WORKSHOP F
“Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een uitdaging” – Rianda Groeneweg

Is er sprake van verbinding of van een conflict? Er is een brug te slaan tussen deze twee.
Aan de hand van voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk in de gehandicaptenzorg en omlijst met theorieën over Geweldloze communicatie en Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit, zal Rianda meer vertellen over het slaan van de brug tussen deze ogenschijnlijk tegengestelde begrippen. Deelnemers krijgen via deze workshop ontwapenende, doeltreffende en krachtige tools aangereikt om de verbinding met de ander vanuit kracht en wederzijds vertrouwen aan te gaan.

Rianda Groeneweg is teamcoördinator in de gehandicaptenzorg en heeft daarnaast haar eigen praktijk Relatie & Groei. Zij is geregistreerd hulpverlener VCW.