Vind een hulpverlener

filters verwijderen

  • E. (Evelien ) van der Linden

Meer informatie


Mijn opleiding tot orthopedagoog en contextueel hulpverlener zet ik graag in tijdens trajecten. Ik vind het erg inspirerend om met jongeren en volwassenen aan de slag te gaan. Ik ervaar het als waardevol om het vertrouwen te krijgen van mijn cliënten en tijdelijk met hen op te lopen. Ik probeer hen een duwtje in de rug te geven, zodat ze de ervaren obstakels beter kunnen hanteren. Tijdens de gesprekken vormen christelijke normen en waarden de kaders van waaruit ik werk. 

  • A. (Anneke) van den Brink

Meer informatie


Contextueel hulpverlener Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie

  • M.C. (Martin) Duijm

Meer informatie


  • M. (Mildred ) van Leeuwen

Meer informatie


In contextuele therapie gaat het om bewustwording van wat partners of individuen uit voorgaande generaties hebben meegekregen en hoe dit hun dagelijkse leven beïnvloedt.   Contextuele hulpverlening is een respectvolle benadering, die aanzet tot een duurzame verandering en houvast. Dit biedt vervolgens hoop en perspectief.  Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van huwelijk- en partnerrelaties. Vanuit mijn eigen achtergrond hierin - zowel persoonlijk als beroepsmatig - begeleid ik regelmatig koppels of huwelijkspartners. Ik word vaak ingeschakeld wanneer een crisissituatie bijna escaleert.

  • A.M. (Annemarie) Wilbrink-Herbrink

Meer informatie


Levensvragen, zingeving, verlies en rouw.

  • Sandra Veen

Meer informatie


  • M.P. (Marijke ) Slagter

Meer informatie


Soms heb je problemen waar je steeds tegen aanloopt. Je wilt je problemen heel graag oplossen en achter je laten. Je denkt er veel over na maar het lukt steeds niet om het op te lossen. Heb je meer dan een luisterend oor van een vriend(in) nodig? Wij van 'De counselor' bieden je graag professionele hulp op weg naar balans in je relaties met anderen. Hoe doen we dat?  Welke methodiek we ook toepassen, jouw hulpvraag staat centraal. We geloven echter dat je hulpvraag ook met jouw context te maken heeft. Je context van vroeger, nu en je toekomst. Daarom is onze hulpverlening gebaseerd op de contextuele benadering. De contextuele benadering is gericht op het herstellen van de balansen in de verbindingen tussen jou en de ander. Wij begeleiden Individuele en relationele trajecten.

  • A.J. (Tony) Nauta

Meer informatie