Symposia

Elk voorjaar organiseert de VCW een symposium voor haar leden en voor ieder die geïnteresseerd is in de contextuele benadering. 

Centraal staat de Ammy van Heusdenlezing, die op uitnodiging van het bestuur wordt gehouden door iemand die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het contextueel denken of op een bijzondere wijze werkt vanuit de contextuele benadering. Daarnaast zijn er een of meer co-referaten die het onderwerp van de Ammy van Heusdenlezing van dat jaar vanuit een ander perspectief belichten.

Afhankelijk van het onderwerp en de opzet van het betreffende symposium zijn er ook workshops en andere activiteiten of presentaties. En verder is het een dag om veel mensen te ontmoeten uit het hele land die op allerlei terreinen werkzaam zijn als contextueel werker.

De symposia worden gehouden in Congres- en Cultuurcentrum Antropia te Driebergen.