Vergoeding door verzekering

Informatie voor cliënten

Kosten voor contextuele hulpverlening kunnen worden vergoed door verzekeringen, afhankelijk van het aanvullende verzekeringspakket van cliënten. Contextuele hulpverlening valt onder de zogeheten complementaire zorg.

Om cliënten de mogelijkheid te geven hun facturen te declareren bij een verzekeraar moet de contextueel hulpverlener zijn geregistreerd bij een beroepsvereniging die is toegelaten door de verzekering. Vraag uw hulpverlener bij welke beroepsvereniging hij/zij is aangesloten en geef dat door aan uw verzekeringsmaatschappij.

Informatie voor contextueel hulpverleners

De VCW heeft geen relatie met verzekeraars. Hulpverleners dienen zich zelf te registreren bij een beroepsvereniging. De twee meest aangewezen beroepsverenigingen voor contextueel werkers en therapeuten om zich aan te melden zijn het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) en de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Om geregistreerd te worden door deze beroepsverenigingen moet een hulpverlener voldoen aan het gestelde toelatingscriterium dat door de verzekeraars is geformuleerd: een relevante HBO-opleiding, dat wil zeggen een HBO-opleiding die is afgerond na 1989 en voorziet in de vereisten van de PSBK (psychosociale basiskennis).

Ben je contextueel hulpverlener, maar heb je niet de juiste HBO-opleiding? Mogelijk kun je toch als lid van NVPA of NFG worden toegelaten. In dat geval kan je registratie als contextueel werker of therapeut van belang zijn. Dit is ter beoordeling van de betreffende beroepsvereniging. Heb je nog niet het PSBK-certificaat? Daarvoor kun je een cursus volgen, bijvoorbeeld bij Con Amore.

Zie voor verdere informatie de websites van NVPA en NFG. Op deze sites vind je ook een overzicht van de HBO-opleidingen die vrijstelling geven voor het vereiste PSBK-certificaat.