Toelichting

De Vereniging voor Contextueel Werkers bewaakt de kwaliteit van het contextueel werk in Nederland onder andere door registraties van contextueel hulpverleners. Een registratie staat garant voor kwaliteit en is dus een soort keurmerk. Om 'VCW' aan zijn of haar functie te mogen toevoegen, moeten contextueel hulpverleners voldoen aan diverse criteria, die zijn opgenomen in de reglementen, waarvan de gevolgde opleiding er één is.

De VCW kent twee primaire registers:

  • registratie als contextueel werker
  • registratie als contextueel therapeut

Contextueel werkers VCW hebben minimaal een HBO-beroepsopleiding en daarnaast een tweejarige opleiding contextueel werken. Ze gebruiken de contextuele benadering veelal om het beroep dat ze uitoefenen te versterken en te verrijken. Ze zijn gerechtigd om de prefix contextueel aan hun beroep toe te voegen, alsmede de suffix VCW. Bijvoorbeeld: Ina Zorgdrager, contextueel verpleegkundige VCW.

Contextueel therapeuten VCW hebben ook minimaal een HBO-beroepsopleiding en hebben die aangevuld met een vierjarige opleiding in de contextuele benadering. Contextueel therapeuten hebben zich gespecialiseerd in deze vorm van therapie en zijn gerechtigd ‘contextueel therapeut VCW’ achter hun naam te plaatsen. Bijvoorbeeld: Kees Zorgbieder, contextueel therapeut VCW.

Naast de opleiding zijn er voor registratie aanvullende eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van werkervaring. In de reglementen voor registratie worden alle eisen beschreven.

Naast de primaire zijn er ook twee secundaire registers:

  • registratie als contextueel supervisor
  • registratie als contextueel leertherapeut

Registratie als contextueel leertherapeut is alleen mogelijk wanneer je al geregistreerd bent als contextueel therapeut en voldoet aan aanvullende criteria. Om geregistreerd te worden als contextueel supervisor hoef je niet geregistreerd te zijn als contextueel therapeut, maar wel een opleiding te hebben voltooid op het niveau dat voor registratie als contextueel therapeut wordt vereist. Zie voor een beschrijving de reglementen voor registratie.