Organisatie

De Vereniging van Contextueel Werkers is een vereniging voor mensen die als hulpverlener of therapeut werken vanuit de contextuele benadering. De bij de VCW aangesloten professionals zijn werkzaam in therapeutische praktijken en op vele andere terreinen, zoals sociaal werk, jeugdzorg, de GGZ, onderwijs, mediation en pastoraat.

De VCW heeft tot doel het contextuele denken verder te ontwikkelen, uit te dragen en de kwaliteit van het werken vanuit deze benadering te bevorderen en te bewaken. Zij doet dat onder andere door:

  • het houden van kwaliteitsregisters (een keurmerk voor contextueel werkers)
  • het uitgeven van het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening
  • het organiseren van studiedagen en symposia
  • het onderhouden van contact met instituten die opleidingen verzorgen op het gebied van de contextuele benadering