Lidmaatschap en tarieven

Ben je door werk of opleiding geïnteresseerd geraakt in de contextuele benadering? Word dan lid van de VCW of neem een los abonnement op het vakblad!  De VCW kent leden en abonnees uit vele beroepsgroepen: hulpverleners, artsen, psychiaters, leerkrachten, individueel begeleiders, geestelijk verzorgers, theologen, pastoraal werkers, mediators, verpleegkundigen, etc.

Er zijn vier vormen van lidmaatschap:

   Lidmaatschap           Contributie      Vakblad   
   Basislid   € 185   gratis
   Geregistreerd lid   € 225   gratis
   Studenten   € 65   gratis
   Jongeren -30    € 65   gratis


Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor een kalenderjaar. Opzegging met ingang van een volgend jaar kan tot uiterlijk 1 december.

Bij lid worden later in het jaar, wordt voor het eerste jaar naar rato een gedeelte van de contributie in rekening gebracht.

Studenten die een contextuele opleiding volgen, kunnen lid worden tegen sterk gereduceerd tarief.
Mail daarvoor na aanmelding op de website een bewijs van inschrijving naar het bureau van de VCW.


Als basislid geniet je de volgende voordelen:

  • Je bent deel van de grootste vereniging voor de contextuele benadering en hebt daardoor gemakkelijk toegang tot het netwerk van contextueel professionals in Nederland, bijvoorbeeld voor het opzetten van intervisies, collegiale consultaties, etc.
  • Je hebt gratis of tegen gereduceerd tarief toegang tot de activiteiten van de VCW, zoals conferenties en symposia.
  • Je ontvangt 4 keer per jaar het tijdschrift 'Vakblad voor Contextuele Hulpverlening' en blijft zo op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
  • Je ontvangt regelmatig de digitale nieuwsbrief van de VCW.
  • Je kunt je laten registreren in één of meer van de kwaliteitsregisters als contextueel werker, contextueel therapeut, contextueel supervisor of contextueel leertherapeut. (Registratie gebeurt na beoordeling; aan een verzoek om registratie zijn eenmalige kosten verbonden.)
  • Je kunt actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en verspreiding van de contextuele benadering door deelname aan de Algemene Ledenvergadering en je kunt je in die vergadering beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie of actief deelnemen aan een van de commissies, werkgroepen of projecten.

Als basislid kun je een registratie aanvragen, het 'keurmerk' van de VCW. Wanneer die aanvraag is goedgekeurd, ga je de hogere contributie voor geregistreerde leden betalen. ​​​​​​​Naast de hierboven genoemde voordelen van het basislidmaatschap heb je dan ook de volgende voordelen:

  • Je hebt het recht je te profileren overeenkomstig je registratie.
  • Je register wordt voortdurend actueel gehouden door periodieke herregistratie. (Herregistratie gebeurt na beoordeling; aan een verzoek om herregistratie zijn eenmalige kosten verbonden.)
  • Je bent lid van de Sectie Therapie en kunt zonder bijkomende kosten deelnemen aan activiteiten van de Sectie Therapie.
  • Als je een eigen praktijk voor contextuele hulpverlening hebt, kun je je laten vinden via de zoekmachine 'Vind een hulpverlener' op de website van de VCW. De vermelding in de zoekmachine is altijd gekoppeld aan een persoonlijk account van een VCW-lid. 

Los abonnement Vakblad voor Contextuele Hulpverlening
Wil je geen lid worden, maar wel een abonnement op het vakblad? Dat kan! Een jaarabonnement kost € 45 per jaar (vier nummers).