Vind een hulpverlener


filters verwijderen

  • E.J. (Hanneke) van Wijgerden-Snoek

Meer informatie


  • G. (Carla) Hilberink

Meer informatie


  • L.I. (Leendert) van Genderen

Meer informatie


Ruime ervaring in de Jeugdzorg/ Justitie en GGZ. Nog steeds actief in de 2e lijns GGZ. Werkt met cliënten van 7 tot 80. Ofwel kinderen/jeugdigen en volwassenen. Gespecialiseerd in behandeling van alle vormen van Huiselijk Geweld /relationeel geweld voor alle betrokkenen. Traumabehandeling, adoptie, rouw, eetstoornissen 

  • B. (Bart) Hendriks

Meer informatie


Praktijk voor Contextuele Therapie en rouwbegeleiding. Supervisie en leertherapie.   Gericht op herstel van persoon en relaties.

  • W.M. (Wilma) van Klaveren

Meer informatie


volledige opleiding tot contextueel therapeut registraties: LVPW en SKJ

  • C.H. (Corine) Clavero-Bouwman

Meer informatie


  • C.J.A. (André) Aalbersberg

Meer informatie


  • A.J. (Bertine) Boogaard-van Essen

Meer informatie


Als officieel geregistreerd contextueel leerlingbegeleider de leerling begeleiden binnen de veeleisende schoolomgeving. In de benadering is van groot belang dat de leerlingen zichzelf kunnen zijn, gezien worden en tot hun recht komen en met deze benadering hun kwaliteiten kunnen laten zien. 

  • J. (Joke) Schakel-van Dam

Meer informatie