Sparren met experts

De werkgroep Wetenschap en Methodiekontwikkeling is beschikbaar als focusgroep of als team van experts. Ben je bezig met een artikel? Denk je na over de opzet van een onderzoek? Wil je een stellingname formuleren, zoek je hulp bij theoretische vragen of andere kwesties? Leden van de VCW zijn welkom om aan te schuiven met een vraag waar we ons gezamenlijk een uur over buigen! 

De werkgroep Wetenschap en Methodiekontwikkeling wil zich op deze wijze verdienstelijk maken voor de leden van de vereniging.

Mogelijk gebruikt de werkgroep vervolgens het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening om de ontdekkingen uit de focusgroep te delen met de vereniging.
​​​​​​​
Verzoeken voor deelname graag naar het secretariaat van de VCW.