Vakblad

Het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening is een uitgave van de Vereniging van Contextueel Werkers en verschijnt vier maal per jaar. Het vakblad levert een bijdrage aan de vergroting van kennis over de ontwikkeling van het contextuele gedachtegoed in het Nederlands taalgebied.

Iedereen is welkom een artikel te sturen dat bijdraagt aan de doelstelling van het vakblad. De redactie beoordeelt de kopij op kwaliteit en beslist over plaatsing. De auteur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de geformuleerde inhoud en visie.

Daarnaast benadert de redactie actief zowel leden als niet-leden voor het schrijven van artikelen over specifieke onderwerpen, en dragen de redactieleden ook zelf bij aan de inhoud van dit blad.

Kijkje nemen in de inhoudsopgaven van verschenen nummer? Kijk hier!

Alle leden van de Vereniging van Contextueel Werkers ontvangen het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening als onderdeel van hun lidmaatschap.

Wanneer je geen lid bent van de VCW kun je een los abonnement op het vakblad nemen.

Kosten Vakblad voor Contextuele Hulpverlening - Nederland
 Leden VCW gratis
 Jaarabonnement € 49  automatisch verlengd

 Los nummer 

 € 14

  incl. verzendkosten


Kosten Vakblad voor Contextuele Hulpverlening - België
 Leden VCW gratis
 Jaarabonnement € 49  automatisch verlengd

 Los nummer 

 € 18

  incl. verzendkosten


Van recente jaargangen kunnen nummers worden nabesteld. Neem een kijkje bij het overzicht van de inhoudsopgaven!

Opzegging los abonnement: 
tot uiterlijk 1 december kan per e-mail worden opgezegd met ingang van het volgende kalenderjaar.

Afbeelding_Vakblad.jpg
Themanummer vakblad