De vereniging

De Vereniging Contextueel Werkers is opgericht in 1996. Zij wordt gedragen door haar leden; dat zijn er momenteel ongeveer 250.

De leden zijn professionals en belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het contextuele gedachtegoed en een cursus of opleiding op het terrein van de contextuele benadering volgen of hebben gevolgd. Ben je nog bezig met een opleiding? Je kunt al lid worden!

De VCW kent een bestuur en diverse commissies.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. De samenstelling is: 
Pieterjan van den Akker (voorzitter en penningmeester), Ilse van Loon (secretaris), Karin de Haart (lid), Joos van Luijt (lid) en Simone Speerstra (lid).

Het bestuur wordt ondersteund door een bureaumedewerker. Zij is aanspreekpunt voor leden die vragen hebben over hun lidmaatschap of activiteiten van de VCW.

Sectie Therapie

De sectie heeft tot doel het bevorderen van de contextuele therapie en organiseert daartoe drie keer per jaar een studiemiddag.

Geregistreerde contextueel therapeuten worden op basis van hun registratie automatisch ook lid van de sectie. Dit is inbegrepen bij hun contributie.

Andere VCW-leden kunnen aspirantlid van de Sectie Therapie worden. De kosten hiervan bedragen € 40 per jaar en komen naast de contributie voor lidmaatschap van de VCW. 

De Sectie Therapie kent een bestuur, met de volgende samenstelling: 
Bart Hendriks (voorzitter), Nicolette de Weerd (lid), Marjolein Lauteslager (lid) en Sasja Lelieveld (lid).

Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap en de studiemiddagen op de pagina Sectie Therapie.

Commissie Kwaliteit en Opleiding (CKO)

Deze commissie adviseert het bestuur inzake de kwaliteit van de opleidingen en de eisen die in de registers - het keurmerk van de VCW - staan omschreven. De CKO beoordeelt ook de aanvragen voor registraties en herregistraties en adviseert het bestuur over toelating van VCW-leden tot de lijst met geregistreerde leden. Leden die op deze lijst staan mogen 'VCW' toevoegen aan de omschrijving van hun professie. Verdere uitleg hierover is te vinden bij de toelichting op de reglementen.

De CKO bestaat momenteel uit:
Jaap van der Meiden (voorzitter),  Cees Tollenaar (registrar), Tjerk de Jonge (lid), Jan Minnema (lid), Le-Xuan Tran (lid) en Klaartje Zwitser (lid).

Werkgroep Wetenschap en Methodiekontwikkeling

Deze commissie draagt bij aan de verdere onderbouwing, doordenking en ontwikkeling van de contextuele benadering.

De werkgroep kent momenteel de volgende leden:
Kees Bregman, Wilma van Klaveren en Hanneke van Wijgerden-Snoek.

Redactie Vakblad voor Contextuele Hulpverlening

De redactie verzorgt de inhoud van het VCW-tijdschrift ‘Vakblad voor Contextuele Hulpverlening’. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en wordt toegezonden aan de leden. Ben je geen lid, maar wil je wel graag het vakblad ontvangen? Dat kan! Een los abonnement kost € 49 per jaar. Geef je hier op voor een abonnement. Meer informatie vind je op de pagina Vakblad.

De samenstelling van de redactie is:
Wilma van Klaveren (hoofdredacteur), Carla Droogh, Marion Eikelboom, Bart Hendriks en Kees Mos.

PR-Commissie

Deze commissie draagt zorg voor de PR van de VCW. Momenteel is de pr in beheer bij het bestuur.
​​​​​​​Wil je meewerken? Laat het dan weten aan het secretariaat.